İMTİYAZ SAHİBİ

Öncü Okul Yöneticileri Derneği

Baş Editör / Editor in Chief

Doç. Dr. İbrahim Hakan KARATAŞ, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Yardımcı Editör / Assistant Editor

Dr Mevlüt KARA Gaziantep Üniversitesi

Dr. Fatma AVCI Milli Eğitim Bakanlığı

Dr. Ramazan ERTÜRK Milli Eğitim Bakanlığı

Yayın Kurulu / Editorial Board

Prof. Dr. Aytaç AÇIKALIN Hacettepe Üniversitesi (Emekli)

Prof. Dr. Ahmet AYPAY Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Soner POLAT Kocaeli Üniversitesi

Prof. Dr. Selahattin TURAN Uludağ Üniversitesi

Yayın Sekreteryası / Publicaiton Secretariat

Nurgün VAROL

İlayda ARDAKOÇ

Esra SEYRATLI

Tashih / Proofreading

Yusuf MUGOYA (Eng)
Emre ACAR (Tür)

Zeynep ACAR (Tür)

Cihan KOCABAŞ (Tür)

Tasarım / Graphic Design

Ebrar KARATAŞ

Gamze ÇAKIR

Hakem Kurulu / Peer Review Board

Dr Taner ATMACA Düzce Üniversitesi

Dr Bahri AYDIN Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Dr Bilal ÇANKIR İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Dr Halil Coşkun ÇELİK Siirt Üniversitesi

Dr Gülyüz DEBEŞ Akdeniz Karpaz Üniversitesi

Dr Ezgi DEDE Milli Eğitim Bakanlığı

Dr Mesut DEMİRBİLEK Milli Eğitim Bakanlığı

Dr Ramazan ERTÜRK Millî Eğitim Bakanlığı

Dr Gülsen Figen FİDAN Final Okulları

Dr Celal GÜLŞEN Beykent Üniversitesi

Dr Yüksel GÜNDÜZ On Dokuz Mayıs Üniversitesi

Dr Saffet KARAYAMAN Artvin Çoruh Üniversitesi

Dr Selman Tunay KAMER Kastamonu Üniversitesi

Dr Çiğdem KILIÇ İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Dr Mithat KORUMAZ Yıldız Teknik Üniversitesi

Dr Feride ÖKSÜZ-GÜL İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Dr Rahmet SAVAŞ İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Dr Barış USLU Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi

Dr. Aykut KARAHAN Mili Eğitim Bakanlığı

Dr. Çiğdem ÇAKIR Milli Eğitim Bakanlığı

Dr. Ayşegül ATALAY- MAZLUM

Dr. Sinan GİRGİN Milli Eğitim Bakanlığı

Dr. Serhat ÜSTÜNDAĞ Milli Eğitim Bakanlığı

Dr. Seyfettin ABDURREZZAK Milli Eğitim Bakanlığı

Dr. Nafi AYKÖSE Özel Büyük Kolej

Dr. Muharrem ŞAHİN Milli Eğitim Bakanlığı

Dr. İbrahim MAVİ Özel Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları

Dr. Yıldız GÜZEL Milli Eğitim Bakanlığı

Dr. Eda Elif ANNAKKAYA Milli Eğitim Bakanlığı

Dr. Onur IŞIK Milli Eğitim Bakanlığı

Dr. Barış ERİÇOK Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Dr. Seyhan BAKIR Milli Eğitim Bakanlığı

Dr. Murat BAL Mili Eğitim Bakanlığı

Dr. Deniz GÖRGÜLÜ Yüksel Bahadır Alaylı Bilim ve Sanat Merkezi

Okul Yönetimi dergisi, uygulama ile kuram arasında köprü olmayı amaçlamaktadır. Bu amaçlarla derginin yayın ve danışma kurullarında MEB ya da özel öğretim kurumlarında okul yöneticiliği ve öğretmenlik yapan doktoralı meslektaşlarımıza öncelik vermektedir. Doktoralı öğretmen ve okul yöneticilerini Okul Yönetimi dergisi yayın ve danışma kurullarına katılmaya davet ediyoruz.

Hakem kurulu üyeliği için tıklayınız.