Okul Yönetimi Dergisi, örgün ve yaygın eğitim kurumu yönetimi ve işletmeciliği, okul yönetimi ve yükseköğretimin yönetimi alanlarında akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makalelerin yayımlandığı uluslararası hakemli, açık erişimli bir dergidir.

Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

Yılda iki kez (Haziran-Aralık) elektronik ortamda (www.okulyonetimi.org ) yayımlanır.

Amaç ve Kapsam

Okul Yönetimi Dergisi,  örgün ve yaygın eğitim kurumu yönetimi, işletmeciliği, denetimi, K-12 okul ve yükseköğretimin yönetimi, denetimi, planlaması ve ekonomisi alanlarında akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makalelerin yayımlandığı bir dergidir.

 • Eğitim sistemleri ve eğitim politikaları
 • Ulusal ve yerel eğitim yönetimi
 • Eğitim reformları
 • Örgün ve yaygın eğitim kurumları yönetimi ve işletmeciliği
 • Kamu ve özel sektör eğitim kurumları yönetimi, denetimi ve planlaması
 • K-12 okul yönetimi ve denetimi
 • Yükseköğretimin yönetimi
 • Eğitimde akreditasyon
 • İnsan kaynakları, mesleki ve örgütsel gelişme
 • Eğitim kurumlarında yönetim ve organizasyon
 • Öğretimsel liderlik ve eğitim planlaması