Yönetim alanında kuramsal bilgi üretiminin zenginliğine karşın uygulama boyutu ihmal edilmiş ve eğitim yöneticilerinin liderlik yaptıkları kurumlarda gerçekleştirdikleri iyi örneklerin yer aldığı akademik yayın ilkelerine uygun bir derginin eksikliğinin giderilmesi için yeni bir dergi hazırlığına başlanmıştır.

Okul Yönetimi Dergisi bilimsel üretimin uygulama boyutuna odaklanmayı ilke edinmiştir. Dergimizin alana zenginlik ve farklı bakış açıları katacağına inanmaktayız.

Dergimizde ağırlıklı olarak alandan gelen, uygulanmış ve sonuç alınmış çalışmalara yer verilecektir. Benzer sorunları yaşayan kurum ve kişiler için de önemli bir bilgi kaynağı olacağı düşünülmektedir.

Sayıları her geçen gün artan yüksek lisans ve doktoralı eğitim yöneticilerinin ve öğretmenlerin sahadaki bilgi birikim ve tecrübelerinin yansıtılacağı araştırmalarla, bilimsel yayın alanına yeni bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemekteyiz.

Ayrıca eğitimlerini lisansüstü düzeyde devam ettirmiş öğretmenlerin bilimsel üretimleri desteklenerek, akademik bakış açılarını sürdürmeleri sağlanacaktır.

Okul Yönetimi Dergisi alana zenginlik ve farklı bakış açıları katacak uluslararası ve hakemli bir dergidir.