Makale Yazım Kuralları

Makalelerin aşağıda belirtilen şekilde sunulmasına özen gösterilmelidir:

Yazı, eposta ile gönderildikten sonra editörün ön incelemesinin ardından hakem süreci takip edilebilir. Bu aşamadan sonra, düzeltmelerin yapılması için, bütün hakemlerden raporların gelmesi beklenmelidir.

Başlık: İçerikle uyumlu, onu en iyi ifade eden bir başlık olmalı ve 11 punto ile koyu harflerle genel ortadan, girinti sol ve sağ 0, aralık önce 12 sonra 12 satır aralığı en az, değer 14 ile yazılmalıdır. Özel adlar ve ilk kelime dışında küçük harfle yazılmalıdır.

Yazar ad(lar)ı ve adresi: Yazının başlığının altında yazar adı, unvanı, görev yaptığı kurum ve kendisine ulaşılabilecek e-posta adresi gibi bilgilere yer verilmemelidir. Yazar adları, sistem yöneticisi tarafından görülebildiğinden, bu bilgiler, yazıya editör tarafından eklenecektir. Yazılar sisteme eklenirken, yazara ait herhangi bir bilginin yazıda yer almadığından emin olunmalıdır. Bu husus, makaleyi inceleyecek hakemlere daha rahat hareket imkânı tanıması açısından önemlidir.

Öz: Makalenin başında, konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden ve en az 150 en fazla 250 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce öz (Abstract) bulunmalıdır. Makalenin dili hangi dilden ise ilk sırada o dilden olan özet yer alır. Özün altında bir satır boşluk bırakılarak, en az 3, en fazla 10 sözcükten oluşan Anahtar kelimeler (Keywords) verilmelidir. Öz metni Georgia normal 9; genel sağa sola yaslı; girinti sol ve sağ 1 cm; aralık önce 12 sonra 12, satır aralığı en az, değer 14 ile; Öz başlığı Georgia normal 10 koyu; genel ortadan; girinti sol ve sağ 1 cm; aralık önce 12 sonra 12, satır aralığı en az, değer 14 ile yazılmalıdır.

Anahtar kelimeler (Keywords) Georgia normal 9; genel sağa sola yaslı; girinti sol ve sağ 1 cm; aralık önce 12 sonra 12, satır aralığı en azi değer 14 ile yazılmalıdır.

Ana metin: A4 boyutunda (29,7×21 cm.), Word programında, Georgia yazı karakteri ile 10 punto, genel sağa sola yaslı, girinti sol ve sağ 0, aralık önce 12, sonra 12, satır aralığı en az, değer 14 ile yazılmalıdır. Sayfa kenarlarında 2,5 cm. boşluk bırakılmalı ve sayfalar numaralandırılmamalıdır. Öz ve kaynakça sayfası hariç, ana metin 5 sayfadan az olmamalı ve 30 sayfayı aşmamalıdır. Makale metninde paragraf başı yapılmamalıdır.

Dipnotta yer alan bütün bilgiler Georgia normal 8; genel sağa sola yaslı; girinti asılı 1 cm; aralık önce 0 sonra 0, satır aralığı tek ile yazılmalıdır.

Bölüm başlıkları: Makalede, düzenli bir bilgi aktarımı sağlamak üzere ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir ve gerektiği takdirde başlıklar numaralandırılabilir; ancak otomatik numaralandırma yapılmamalıdır. Bölüm başlıklarının ilk harfi büyük, diğerleri küçük olmalıdır.

Son halleri gelen makaleler grafik ve mizanpaj işlemine alınır. PDF halleri yazarlara son kontrol için gönderilir. Düzeltmeler varsa PDF üzerinde işaretlemesi, not eklemesi istenir. PDF metinler tekrar dergiye gönderilir. İşlem böylece tamamlanmış olur. Bu aşamadan sonra düzeltme yapılamaz.