2022 yılı içinde gönderilecek makalelerden makale yayın ücreti talep edilmeyecektir.

Okul Yönetimi Dergisi yılda iki defa, Haziran, Aralık aylarında olmak üzere elektronik olarak yayımlanır. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

Her sayı için makale gönderme son tarihi yayın tarihinden bir ay öncedir.

Makale göndermek için: Dergipark / Okul_Yönetimi_SAJ

İletişim e-posta adresi: [email protected]

Makale Şablonu İndirmek için tıklayınız.

Telif devir sözleşmesi indirmek için tıklayınız.

İlk gönderim kontrol formu indirmek için tıklatınız.

Yazar düzeltme formu (hakem dönütü sonrası düzeltme formu)için tıklayınız.

Dergiye gönderilecek makalenin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Ulusal veya uluslararası sempozyumlarda sunulan bildiriler, yine başka bir yerde yayımlanmamış olması ve dipnotta belirtilmesi koşuluyla dergimizde yayımlanabilir. Bu konuda bütün sorumluluk yazara aittir.

 • Bir araştırma kurumu ya da fonu tarafından desteklenen çalışmalarda, desteği sağlayan kuruluşun adı ve proje/çalışma numarası verilmeli, bu kurum veya kuruluş çalışmada dipnot olarak belirtilmelidir.
 • Her makale için benzerlik raporu da makale ile birlikte gönderilmelidir.
 • Dergide yayımlanan çalışmaların içeriğinden kaynaklanan kanuni sorumluluklar, tamamen yazar(lar)ına aittir.
 • Makaleye ek olarak ilk gönderim formu, telif devir sözleşmesi, intihal raporu ve dekont olmalıdır.
 • Makale metninde yazar bilgisi bulunmamalıdır. 
 • Telif devir sözleşmesinde bütün bilgiler tam olmalıdır. 
 • İntihal raporu % 25 oranını geçmemelidir.

Beyan gerektiren konular

 • Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,
 • Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”,
 • Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması,
 • Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları.

Dergi, dijital yayıncılık, grafik tasarım ve uluslararası endekslere katılım için ücretli hizmetler kullanmaktadır; bu nedenle, dergimize makale gönderen yazarların makaleleri kabul veya reddedilse de, 250 TL (yabancı yazarlar için 100 USD) ödemeleri gerekmektedir. Ön değerlendirme ve hakem sürecinin başlaması için ödeme belgesi gönderilmelidir. Başvuruları hakemler tarafından reddedilen yazarların ödedikleri ücret geri ödenmeyecektir.

Makale İşlem Ücreti Ödemek İçin:

Havale / EFT ile yapabilmek için banka hesap numaralarımız aşağıdadır. Lütfen yatırdığınız ücretin makale işlem ücreti olduğunu belirtiniz.


Türkiye İş Bankası / Çamlıca Şubesi-Öncü Okul Yöneticileri Derneği

TL : TR59 0006 4000 0011 1810 5424 56


Kuveytturk Katılım Bankası / Bulgurlu Şubesi-Öncü Okul Yöneticileri Derneği

TL      : TR46 0020 5000 0940 3877 2000 01
USD   : TR62 0020 5000 0940 3877 2001 01
EURO : TR35 0020 5000 0940 3877 2001 02


Makale göndermek için: Dergipark / Okul_Yönetimi_SAJ

İletişim e-posta adresi: [email protected]

Makale şablonu indirmek için tıklayınız.

Telif devir sözleşmesi indirmek için tıklayınız.

İlk gönderim kontrol formu indirmek için tıklatınız.

Yazar düzeltme formu (hakem dönütü sonrası düzeltme formu)için tıklayınız.

Ön değerlendirme

Editör gönderilen makaleyi amaç ve kapsama, makale yazım kurallarına ve şablona uygunluk bakımından değerlendirir, uygun olmayan makaleler yazara geri gönderilir. Yazar düzeltir, kurallara ve şablona uydurur, sisteme tekrar yükler.

Makale yüklemede istenen belgeler eksikse, eksik olan belgelerin [email protected] adresine gönderilmesi istenir. Belgeler tamamlanmadan hakem değerlendirmesine geçilmez.

Editör uygun görürse alan editörüne yönlendirir. Alan editörü uygun görürse makale hakemlere gönderilir.

Hakem değerlendirmesi

Ön değerlendirmeden geçen makaleler, değerlendirilmek üzere alanında doktor unvanlı iki hakeme gönderilir. Hakemler e-postalarına gelen mesajda kabul butonuna basar ve değerlendirme yapmayı kabul eder.

Hakem değerlendirme süresi 15 gündür. 15 gün içinde yapılmayan hakemliklerde 1. uyarı gönderilir. 7 gün ek süre verilir. Yine yapılmazsa 2. uyarı ve 7 gün daha ek süre verilir. Yine yapılmazsa 3. uyarı yapılmadan makaleye yeni hakem atanır.

Hakemler değerlendirme yapmayı kabul ettikten sonra sistemden makaleyi indirir. Hakem değerlendirme formunu sistem üzerinde doldurur. Yazara ve editöre değerlendirme mesajlarını yazar. Değerlendirme sonucunu işaretler. Makale metni üzerinde değerlendirme yapmışsa o metni  [email protected] adresinden dergiye gönderir.

Hakemler, makale yazım kurallarına, makale içeriğine, orijinalliğe, bilimselliğe dikkat edilip edilmediğine bakar. Yazara ve editöre not kısmına muhakkak değerlendirme yazılır. Reddedilen makalelerin ret gerekçesi muhakkak yazılmalıdır.

İki kabul alan makale, bir düzeltme bir kabul alan makale doğrudan kabul edilir. İki düzeltme alan makale düzeltmeye gönderilir. Bir ret bir düzeltme alan makale 3. hakem gönderilir. 3. hakemin kararı sonucu belirler. İki ret alan makale doğrudan reddedilir.

Kabul edilen ve düzeltme alan makaleler yazarlara gönderilir, hakem önerilerine göre düzenlenmiş son halleri istenir. Düzeltme alanların son halleri, hakemler isterse, görmeleri için hakemlere yeniden gönderilir. Hakemler makalede sorun görmezse kabul edilir. Yazarlardan 7 gün içinde makalenin son hali istenir.

Son halleri gelen makaleler grafik ve mizanpaj işlemine alınır. PDF halleri yazarlara son kontrol için gönderilir. Düzeltmeler varsa PDF üzerinde işaretlemesi, not eklemesi istenir. PDF metinler tekrar dergiye gönderilir. İşlem böylece tamamlanmış olur. Bu aşamadan sonra düzeltme yapılamaz.

Değerlendirme sonucuna itiraz etme

Yazar(lar)ın değerlendirme sonuçlarına itiraz hakkı saklıdır. Yazar(lar) itirazlarını, değerlendirme sonuçları kapsamındaki görüş ve yorumları referans göstererek, karar kendilerine iletildikten sonra 7 gün içerisinde [email protected] adresine yazmalıdır. Yapılan itirazlar yayın kurulu tarafından en geç 15 gün içinde incelenir. Yazar(lar)ın yapmış olduğu itirazlarla ilgili olarak alan uzmanı bir hakem atanır. Hakem tarafından önce çalışma incelenir, ardından diğer hakem görüşleri ile birlikte son bir değerlendirme yapılır ve sonuç yazar(lar)a bildirilir.

Makale İşlem Ücreti Ödemek İçin:

Havale / EFT ile yapabilmek için banka hesap numaralarımız aşağıdadır. Lütfen yatırdığınız ücretin makale işlem ücreti olduğunu belirtiniz.


Türkiye İş Bankası / Çamlıca Şubesi-Öncü Okul Yöneticileri Derneği
TL           : TR59 0006 4000 0011 1810 5424 56


Kuveytturk Katılım Bankası / Bulgurlu Şubesi-Öncü Okul Yöneticileri Derneği

TL           : TR46 0020 5000 0940 3877 2000 01
USD       : TR62 0020 5000 0940 3877 2001 01
EURO    : TR35 0020 5000 0940 3877 2001 02


Makale göndermek için: Dergipark / Okul_Yönetimi_SAJ

İletişim e-posta adresi: [email protected]

Makale şablonu indirmek için tıklayınız.

Telif devir sözleşmesi indirmek için tıklayınız.

İlk gönderim kontrol formu indirmek için tıklatınız.

Yazar düzeltme formu (hakem dönütü sonrası düzeltme formu)için tıklayınız.